Domů / Podmínky vrácení peněz
Kategorie
Výrobci
Podmínky doprovodů

Pro realizaci doprovodů za šumavskou divočinou je nutné získat výjimku ze základních ochranných předpisů, která přesně stanovuje podmínky vstupu, včetně termínů, průběhu tras a počtu osob ve skupině.

Z těchto důvodů je kapacita doprovodů omezená, konají se za každého počasí a jsou fyzicky značně náročné.

Odběr novinek

Podmínky vrácení peněz

Na zakoupené vycházky se vztahují tyto storno podmínky:

- zrušení více než 35 dnů před konáním výpravy, bude vráceno 100% z uhrazené ceny
- zrušení 15 až 35 dnů před konáním výpravy, bude vráceno 50% z uhrazené ceny
- zrušení méně než 15 dnů před konáním výpravy, uhrazený poplatek se nevrací.

Žádost o storno je nutné poslat e-mailem na adresu: isstozec@npsumava.cz. Platí datum dne doručení do elektronické pošty včetně.

Zaplacenou vycházku lze postoupit náhradníkovi.

Vstup na vlastní nebezpečí
- Vycházky za šumavskou divočinou mohou být fyzicky velmi náročné.
- Sledujte popis náročnosti u jednotlivých tras.
- Nutné vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (i do deště), jídlo, pití, dobrou kondici!
- Jde o poznávací výlety s odborným výkladem určené pro osoby starší 14 let.
- Části vycházek jsou vedeny mimo značené trasy se zvýšeným nebezpečím pádů stromů, větví, apod.
- Každý návštěvník se účastní vycházky na vlastní nebezpečí a stvrzuje to svým podpisem před začátkem doprovodu.
Vycházka se koná za každého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo vycházku zrušit pouze za extrémních povětrnostních podmínek (živelná pohroma, apod.), kdy by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života osob. Jiným důvodem zrušení termínu může být nebezpečí ohrožení předmětu ochrany přírody v dotčeném území (např. zahnízdění sokola).


V případě jakýchkoli dotazů ohledně projektu "Průvodci šumavskou divočinou" nás můžete kontaktovat:

Informační středisko Správy NPŠ Stožec - tel.: 388 335 014, e-mail: isstozec@npsumava.cz nebo tel. 731 530 282.